ضمانت و کیفیت تولیدات

پارچه مبلی

پارچه مبلی متشکل از 3 لایه است: 

 ⬛ ضمانت چاپ، نقش و ماندگاری رنگ ها به همراه جنس و کیفیت سه لایه مذکور از برجستگی های بارز مجموعه تولیدی دفینه می باشد
⬛ نحوه مدیریت روند تولید و حفظ شاخص های کیفی به صورت خودکار ما را به سمت محصول خوب و مورد نظر خریداران رهنمون می نماید
⬛ بسته بندی مطلوب و ایمن از شرایط محیطی در حمل و نقل تا نزد مشتری           
⬛ دارای لیبل حاوی اطلاعات در دو ناحیه پکیج نهایی، باز هم به ذخیره و بازیابی طاقه ها در انبار خریدار کمک زیادی می کند

553  553  553  553